Haukiveden kalastusalueen yhteispinta-ala on 48.575 ha. Haukiveden kalastusalueen vedet kuuluvat Rantasalmen, Joroisten, Varkauden (entinen Kangaslammen alue) ja Savonlinnan kuntiin. Varkauden alapuolella n. 1.500 ha alue Haukivettä kuuluu Unnukan kalastusalueeseen (Pohjois-Savo).

Järven suurin pituus on luoteis-kaakko suunnassa n. 80 km. Järvi sijoittuu Vuoksen vesistön suurten latvareittien solmukohtaan. Noin 70 % tulovirtaamasta tulee Tappuvirran kautta. Veden viipymä on 5,4 kk. Järven yläosa (Siitinselkä, Vuoriselkä) on matalaa, alle 20 m syvää aluetta. Alempana järvi syvenee, suurimman syvyyden ollessa Kuivaselällä n. 60 m.

Järvi on laaja, rikkonainen ja pääosin karurantaisten saarten kuvioima. Järven alueella on suuri joukko erillisiä selkiä. Suurimmat selät ovat pohjoisesta lukien Siitinselkä, Vuoriselkä, Kuokanselkä, HaapioselkäÄimisvesi, Kuivanselkä, Kytöselkä-Uskinselkä, Peonselkä-Majakkaselkä, Tuunaanselkä ja Varparannanselkä ja Haapavesi.

Suunnittelualueeseen kuuluu n. 125 järveä/lampea, joiden yhteispinta-ala on n. 1.600 ha. Yli 100 hehtaarin järviä on vain kuusi. Suurin osa niistä sijaitsee Varkauden kaupungin alueella.Myös Rantasalmen alueella on joukko pieniä järviä ja taajaman lähellä oleva Pieni- ja Iso-Raudanveden alue on selvästi erillään pääaltaasta.

Kalatalousviranomaiset ovat sopineet, että Kangaslammen alueen vesialueiden omistusta koskevat asiat käsitellään Pohjois-Savon TE-Keskuksessa. Kalaveden hoidon osalta niitä koskevat suositukset/määräykset tarkastellaan edelleen Haukiveden kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.

Katso sijainti www.mtourist.fi karttapalvelusta.

Suurenna kartta klikkaamalla kartta hiirellä
Aluekartta