Väestön ikääntyminen ja vähentyminen maaseudulla on tuonut merkittäviä ongelmia paikallisyhteisöjen toimintaan ja tämä näkyy myös osakaskuntien tehtävien hoidossa. Myös kalastustavat ovat edelleen kehittyneet ja viehekalastuksen osuus suhteessa verkkopyyntiin on jatkuvassa kasvussa. Tähän on vaikuttanut myös viehekalastuksen lupajärjestelmien vapautuminen.

90-luvun alussa Haukiveden ongelmana oli vesille pääsy, mutta erilaisten rantautumispaikkojen rakentamisella tätä ongelmaa on voitu merkittävästi vähentää. Norpan suojelu on puolestaan tuonut merkittäviä rajoituksia alueen kalastukseen. Samoin Saimaan järvilohistrategiassa esitetään huomattavia kalastuksensäätelytoimenpiteitä, joihin kalastusalueen tulee ottaa kantaa.

Haukiveden kalatalouden kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat neljä päätavoitetta:

Haukiveden kalastusalue 2010

Tavoite 1.

Osakaskuntien ja muiden vesialueiden omistajien toiminnan aktivointi ja toimintatapojen (myös lupa-alueet) uudistaminen.

Tavoite 2.

Elinkeinokalastuksen esteiden poistaminen ja kalastajien yhteistoiminnan kehittäminen.

Tavoite 3.

Kalastusalueen toiminnan, palveluiden ja tiedotuksen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tavoite 4.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano, vaikuttavuuden arviointi (vrt. tutkimusohjelma) ja erilaisten käyttö/suojeluintressien yhteensovittaminen.

Haukiveden viehekalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Haukiveden viehekalastusalueelle on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka voit ladata PDF-muodossa tästä linkistä.

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011-14

Joroisten ja Haukiveden kalastusalueiden alueella vuosina 2011-2014 toteutettavan hankkeen tietoa kaloista, kestävästä kalastuksesta, pyydysten merkinnästä ja lupamyynnistä löydät täältä.