Kalastusalue on lakisääteinen, kalataloudellinen yhteistoimintaelin, jonka toimintaan osallistuvat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Korkeinta päätäntävaltaa kalastusalueella käyttää kalastusalueen yleinen kokous. Hallintoa hoitaa kalastusalueen hallitus. Käytännön työt kalastusalueella tekee hallituksen ohjeiden mukaan kalastusalueen isännöitsijä.

Haukiveden kalastusalue on toteuttanut vakaalla tavalla kalastuslaissa määrättyä tehtäväänsä. Kalastusalueen suuren vesialueiden omistajamäärän ja suuren vesialueen huomioiden toiminta on ollut varsin sopuisaa ja päätöksentekoon on osallistunut sitoutuneesti sama joukko jo pitkän aikaa.

Kalastusalueen perustehtäviin kuuluvat:

- kalaveden hoitotoimenpiteet (hoitokalastus, kalanpoikasten istutus ym.)
- käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettyjen suositusten ja määräysten toimeenpano/tiedottaminen
- kalastuksen valvonta (12 valvojaa)

Kalastusalueen tehtäviin kuuluu myös erilaisia julkishallinnollisia tehtäviä, kuten vesialueiden omistajakorvausten ja viehekalastusmaksutulojen jakaminen.

Muita tehtäviä ovat olleet:

- tiedottaminen, mm. kalastusalueen oman nettikarttapalvelun (MapHit) rakentaminen
- lupa-alueiden järjestely ja edistäminen (ammattikalastusaluetta koskeva selvitys)
- osallistuminen kalatalouteen tai ympäristön tilan parantamiseen liittyviin hankkeisiin
- aloitteet ja kannanotot kalaveden käyttöä koskeviin asioihin

Haukiveden kalastusalueen tärkeimpiä päätöksiä on ollut verkon silmäharvuusrajoituksen (> 55 mm yli 10 metrin syvyydessä) kuhakantojen tuoton parantamiseksi.