Puistoalueen kokonaispinta-ala on noin 23.000 ha, josta varsinaista puistoaluetta (maa-alue) on kuitenkin vain noin 3800 ha. Haukiveden vesialueet eivät kuulu puistoalueeseen. Puiston alueella on valtion vettä n. 1500 ha, minkä lisäksi valtio on pääosakkaana Putkisalon kalastuskunnassa (69,5 %) ja huomattavalla osuudella Voinsalmi 1-kalastuskunnassa (25 %).

Metsähallitus ja matkailuryitykset (ks. elinkeinotoiminta) ovat kehittäneet edelleen vahvasti Linnasaaren alueen luontomatkailupalveluita. Rantasalmella toimii myös Järvisuomen luontokeskus – Oskari. Alueella vierailee vuosittain noin 30.000 henkilöä.

Linnansaaren kansallispuiston kartta