Haukiveden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma, sekä kalastuslaki ja -asetukset ohjaavat kalastusta!

Haukiveden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteena on edistää kalavarojen hoitoa. Tämä tapahtuu kalastuslain yleisen hengen mukaisesti, jolloin keskeisiä asioita ovat mm. kalavarojen käytön kestävyys, vapaa-ajan ja kaupallisen
kalastuksen toimintaedellytysten parantaminen, kalojen luontaisen elinkierron ja lisääntymisen turvaaminen sekä vaelluskalakantojen elinkierron varmistaminen.

Koko Haukiveden pääallas on kalataloudellisesti merkittävää aluetta ja se tarjoaa edellytykset monipuoliseen kaupalliseen- ja vapaa-ajan kalastukseen sekä kalastusmatkailuun.

Haukiveden vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun suurin vetovoimatekijä on vahvat ja elinvoimaiset petokalakannat. Pilkkiminen, uistelu ja heittokalastus ovat suosituimmat vapaa-ajan kalastuksen muodot.

Haukiveden kalatalousalueen ajankohtaiset kalastusrajoitukset www.kalastusrajoitus.fi sivuilla.

https://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus