Haukiveden kalatalousalueen kalastusta ohjaa käyttö- ja hoitosuunnitelma, sekä kalastuslaki ja -asetukset!

https://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus

Haukiveden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteena on edistää kalavarojen hoitoa. Tämä tapahtuu kalastuslain yleisen hengen mukaisesti, jolloin keskeisiä asioita ovat mm. kalavarojen käytön kestävyys, vapaa-ajan ja kaupallisenkalastuksen toimintaedellytysten parantaminen, kalojen luontaisen elinkierron ja lisääntymisen turvaaminen sekä vaelluskalakantojen elinkierron varmistaminen.

Koko Haukiveden pääallas on kalataloudellisesti merkittävää aluetta ja se tarjoaa edellytykset monipuoliseen kaupalliseen- ja vapaa-ajan kalastukseen sekä kalastusmatkailuun.

Haukiveden vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun suurin vetovoimatekijä on vahvat ja elinvoimaiset petokalakannat. Pilkkiminen, uistelu ja heittokalastus ovat suosituimmat vapaa-ajan kalastuksen muodot.

Haukiveden kalatalousalueella on säädellään kalastusta kalastuslain ja -asetuksien mukaisesti. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu ja hyväksytty Ely-keskuksessa.

Ajankohtaiset kalastusrajoitukset www.kalastusrajoitus.fi palvelussa.

https://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus