Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue toteuttaa ja seuraa vesienhoitoa käyttö- ja hoitosuunnitelmansa mukaisesti, sekä vastaa hoitotoimenpiteiden seurantatietojen keräämisestä.
Haukiveden kalatalousalue on aktiivinen toimija alueensa vesienhoidossa. Kalatalousalueella on lukuisia hankkeita vireillä, joista tiedotetaan  kotisivujen kautta.

HAUKIVEDEN VESIENHOITOSUUNNITELMA!

Vesienhoidon yleissuunnitelma Haukiveden kalatalousalueelle_18062021

JÄRVITAIMENEN VIIVÄSTETTYISTUTUS HAUKIVETEEN 2021

AHVENSALMI 2020  

Maatalousyrittäjän merkittävä investointi vesienhoitoon ja ympäristöön Ahvensalmella Oravissa!

Kosteikko sitoo laajalta alueelta metsien ja peltojen valumavesiä. Haukiveteen tuleva pistekuormitus on merkittävästi alentunut ja vesilinnuston määrä on kasvanut ja lajisto monipuolistunut.