Tervetuloa Haukiveden kalatalousalueen kotisivuille!

Haukiveden kalastusalue sijoittuu Vuoksen vesistön latvareittien solmukohtaan kattaen Varkauden ja Savonlinnan välisen vesialueen. Alueella on vesipinta-alaa noin 51 500 ha luoteis-kaakko suunnassa ja se on monien, pääosin karurantaisten saarten ja niemien rikkoma. Alueen halki kulkee syväväylä, jota pidetään auki myös talvisaikaan ja on siten huomioitava talvella jäällä liikuttaessa.

Suojaisat lahdelmat ja toisaalta laajat selkävedet tarjoavat monille kalalajeille suotuisat lisääntymis- ja elinolosuhteet. Haukivesi on tunnettu nimensä mukaisesti varmana hauen ottipaikkana, mutta myös lahnaa, ahventa ja kuhaa on runsaasti. Lohikaloja saadaan satunnaisesti ja muikkukanta vaihtelee alueen eri osien välillä voimakkaasti.

Haukivesi on tyypillistä suomalaista järvimaisemaa kauneimmillaan. Sen erityispiirteenä on alueen keskivaiheille sijoittuva Linnansaaren kansallispuisto. Haukivedellä voi kokea aidon ja alkuperäisen luonnon läheisyyden ja seurata vaikkapa kalasääsken tai norpan päivittäisiä toimia. Norpan suojelu tosin rajoittaa kalastusta, mutta alueelle sopivat yhtä hyvin niin kalastajat kuin norpatkin!

Kalastusalueen vesistöä tarkkaillaan ja hoidetaan siten, että kalakantojen kehitys olisi mahdollisimman tasapainossa ja saaliiksi saataisiin kookkaita arvokaloja. Tähän pyritään vuosittaisten hoitokalastusten, verkkojen silmäkoon ja alamittojen sääntelyn, ja istutusten avulla.

Keskellä Haukivettä sijaitsee Linnasaaren kansallispuisto.
Lisätietoa: https://www.luontoon.fi/linnansaari