KALASTUS

Eteläisen Haukiveden yhteisviehelupa-alue

Viehekalastusluvan voi maksaa tilisiirtona Haukiveden kalatalousalueen tilille FI36 5383 0420 0033 25. Maksun viestikenttään luvanhaltijan nimi, asuinpaikka, lupatyyppi ja alkamisaika. Esimerkiksi Matti Meikäläinen, Juva, 7 vrk lupa, 20.6.2014. Viehekalastuslupia myydään myös internetissä osoitteessa www.kalakortti.com ja paikallisissa myyntipisteissä (kts. kartta).
Kalastaja sitoutuu noudattamaan kalastusluvan ehtoja lunastamalla kalastusluvan. Viehelupa oikeuttaa heitto- ja vetouisteluun korkeintaan 6 viehettä käyttäen, lisäksi voi lunastaa korkeintaan 4 lisäviehelupaa. Kalastuslupa on henkilökohtainen eli veneessä on oltava vähintään yksi luvan lunastanut henkilö. Kalatalousalue vastaa ja myy vain alla olevan kartan alueelle lupia.

Rasvaevälliset järvitaimenet ja –lohet on vapautettava 2015 lähtien luonnonkantojen elvyttämiseksi ja monimuotoisten viljelykantojen ylläpitämiseksi. Saaliskiintiö on 3 rasvaevätöntä lohikalaa per vuorokausi per luvan lunastanut kalastaja. Vieheissä suositellaan käytettäväksi korkeintaan kolmea koukkua vapautettavien kalojen vioittumisen vähentämiseksi.
Rasvaeväleikatun järvitaimenen ja järvilohen alamitta on 60 cm, kuhan alamitta on 45 cm. Saimaan nieriä on rauhoitettu kalastukselta.
Vuosilupa 60 €, 7 vrk lupa 30 €, 3 vrk lupa 20 €, lisäviehemaksu vuosiluvalle 10 € kpl sekä 3 vrk ja 7 vrk luvalle 5 € kpl
Yrittäjälupa 150 €/vuosi, myöntää isännöitsijä hakemuksesta.

Lisäksi myydään vuosilupaa heitto- ja vetokalastukseen 20 €, sis. enintään 2 viehettä, ehdot samat kuin viehekalastusluvassa.

MUITA OHJEITA KALASTUKSEEN
Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein alamittaisten kalojen vapauttamiseksi ja häiritsemättä vesiliikennettä. Onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus on kielletty 50 m lähempänä selvällä merkillä varustettua pyydystä. Kunnioita rannalla asuvia ja älä liiku 100 metriä lähempänä asuttua rantaa tai laituria. Älä aiheuta haittaa tai häiriötä ympäristölle, luonnolle tai ihmisille.

HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112

Lupa-aluekartta ja rajoitukset

Kartta Haukiveden viehelupa-alueesta

Luvanmyynti

Paikalliset myyntipaikat:

  • Foto Arska, Rantasalmi
  • Saimaan Eräpalvelu Oravi Oy, Oravi
  • Lomakeskus Järvisydän, Rantasalmi
  • Huoltoasema Etappi, Joroinen
  • SGS-Sports, Savonlinna

 

Veneluiskat

Alueella sijaitsevia julkisia veneenlaskuluiskia voit tarkastella Vene -lehden kartta palvelusta: https://venelehti.fi/veneluiskat/
Zoomaa haluamaasi aluetta, ja klikkaa merkittyä kohtaa saadaksesi lisätietoa.

Kalatalousalueella sijaitsevia julkisia luiskia voit tarkastella myös alla olevasta linkkilistasta:

Joutsenmäki, Rantasalmi
Ruokoniemi, Rantasalmi

Vaahersalo, Rantasalmi
Mustalahti, Rantasalmi

Rantasalmi, keskusta
Porosalmi, Rantasalmi

Haponlahti, Savonlinna
Varparanta, Savonlinna

Repomäki, Rantasalmi
Tiemassaari, Rantasalmi

Tahkoranta, Joroinen
Kirvesniemi, Joroinen

Petkelniemi, Varkaus
Kangaslampi, Varkaus

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html